หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางอาทิตย์ สรวนรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  085-6306643

 • thumbnail

  นางชุมแพร อินทรศร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  063-3596453

 • thumbnail

  นางวงเดือน ฤทธิ์ไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

  061-1264069

 • thumbnail

  นางสาวกิตติยา ที่รัก

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  092-5374385