หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ ที่รัก

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  065-1200443

 • thumbnail

  นายบุญเรียน คำคง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  081-8798550

 • thumbnail

  นางพิศมัย รักชาติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  081-9679438

 • thumbnail

  นายดลบันดาล สะเริญรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  084-4165597

 • thumbnail

  นายณัฐพัฒน์ นันใจยะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  087-1923231