หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ ที่รัก

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  สายด่วน 065-1200443

 • thumbnail

  นายบุญเรียน คำคง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  สายด่วน 081-8798550

 • thumbnail

  นางพิศมัย รักชาติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สายด่วน 081-9679438

 • thumbnail

  นายดลบันดาล สะเริญรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  สายด่วน 084-4165597