หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสายลม บุญหว่าน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ จันตะคุปต์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายยง มุ่งดี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทองใบ วงค์ชำนาญ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล