หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ ที่รัก

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  065-1200443

 • thumbnail

  นายบุญเรียน คำคง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  081-8798550

 • thumbnail

  นางพิศมัย รักชาติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  081-9679438

 • thumbnail

  นายเฉลียว มุ่งดี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  061-6748927

 • thumbnail

  นายณัฐพัฒน์ นันใจยะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  087-1923231