หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

“ โคกสะอาดน่าอยู่ คู่สังคมเกษตรอินทรีย์ ถิ่นดีผ้าไหม แก้ไขความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เลิศล้ำการศึกษา ”