หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิเชษฐ ที่รัก

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
สายด่วน 065-1200443

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์065-1200443

อีเมล