หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายณัฐพัฒน์ นันใจยะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  087-1923231

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภา ชลอชน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  093-5024854