หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  083-3673488

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภา ชลอชน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  093-5024854