หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายชิตธิ์ โพธิ์นุสนธิ์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  092-9802766

 • thumbnail

  นายเจริญ ตามสีรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  088-3766892