หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองช่าง

 • thumbnail

  นายธีระพันธ์ รักกุศล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  098-3714869

 • thumbnail

  นายธีรพล หมื่นหาวงศ์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  092-2943285

 • thumbnail

  นายวิชาญ บุญเขื่อง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  065-6656171

 • thumbnail

  นายณัตินันท์ สะเทียนรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  090-2426425

 • thumbnail

  นายจักรกฤษ ตะคอนรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  098-4351683

 • thumbnail

  นายกฤตเมธ เจือทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  081-1554635