หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองช่าง

 • thumbnail

  นายธีระพันธ์ รักกุศล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายธีรพล หมื่นหาวงศ์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 092-2943285

 • thumbnail

  นายวิชาญ บุญเขื่อง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายณัตินันท์ สะเทียนรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายจักรกฤษ ตะคอนรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา