หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเป็นไท เกษมลักษณ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  (ส.อบต. ม.11)

  097-3375931

 • thumbnail

  นายศรีวิชัย ปินะทานัง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  (ส.อบต. ม.1)

  083-3839512

 • thumbnail

  นายจุลพงษ์ เส็งนา

  ส.อบต. ม.2

  095-9631336

 • thumbnail

  นายทองสุข จันทะนาข่า

  ส.อบต. ม.3

  097-3238141

 • thumbnail

  นายสมร เข็มขัด

  ส.อบต. ม.4

  095-2349241

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ เข็มขัด

  ส.อบต. ม.5

  062-4061343

 • thumbnail

  นายชัยศรี พันรัมย์

  ส.อบต. ม.6

  081-0632883

 • thumbnail

  นายเปล่ง เขื่อนแก้ว

  ส.อบต. ม.7

  082-8659509

 • thumbnail

  นายธำมรงค์ มุ่งดี

  ส.อบต. ม.8

  083-3778073

 • thumbnail

  นายวิลัย วัฒนา

  ส.อบต. ม.9

  097-3413452

 • thumbnail

  นายสิทธิพร ต้นงาม

  ส.อบต. ม.10

  093-4595008

 • thumbnail

  นางสอาด โพธิ์นา

  ส.อบต. ม.12

  094-3262753

 • thumbnail

  นายสุระ โพธินา

  ส.อบต. ม.13

  061-1316756

 • thumbnail

  นายสุดตา โนนแก้ว

  ส.อบต. ม.14

  065-5127749

 • thumbnail

  นายบรรจง ทรงรัมย์

  ส.อบต. ม.15

  098-5793194

 • thumbnail

  นายมงคล ศิวะกานต์

  ส.อบต. ม.16

  091-8316053