หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๓ ) จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ยูเจ การโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓
สายลม บุญหว่าน 
(นายสายลม บุญหว่าน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น