หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

นายพิเชษฐ ที่รัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงที่พื้นมอบป้าย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนางน้อย แก้วศรีนวน บ้านสนวนพัฒนา หมู่ที่ 13

1