หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

โครงการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น กิจกรรม"การทำขนชั้นใบเตย,ขนมเปียกปูนกะทิสด การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด วันที่ 28 มีนาคม 2566