หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

            ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น