หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด